Ambrose Services

Privacy Beleid

De Privacyverklaring heeft betrekking op  persoonsgegevens die identificeren waar 'u' een klant of mogelijke klant bent, een persoon die onze website bezoekt of een persoon die niet bij onze organisatie hoort, maar met wie we contact hebben. U bent de ‘betrokkene’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Als u een werknemer of leverancier van ons bent of op een andere manier met ons werkt of solliciteert om bij ons te komen werken, dan kan een afzonderlijke privacyverklaring of verwerkersovereenkomst van toepassing zijn. 

Volgens de AVG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG. en als verwerkingsverantwoordelijke gebruiken we uw persoonsgegevens  in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens zijn gegevens die ons in staat stellen u te identificeren, direct ofwel indirect, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of het IP-adres van uw computer.  We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken door gebruik te maken van een van de volgende wettelijke grondslagen die zijn toegestaan door de gegevensbeschermingswetgeving

Dit houdt in dat wij niets met uw persoonsgegevens mogen doen, tenzij u daar opdracht toe hebt gegeven. Uw gegevens zal dus niet worden gebruikt voor reclame-, trainingsdoeleinden aan derden of andere zaken die uw privacy zal schenden.

Last van ongedierte?

Neem contact met ons op

Voor vrijblijvend advies

Bel ons direct
(013) 57 14 730